top of page

Szmaragdowa Tablica

...więcej przeczytasz tutaj...

„Siedem jest Praw Prawdy,

ten, kto je zna rozumiejąc,

posiądzie Magiczny Klucz,

pod którego dotykiem wszystkie

Drzwi Świątyni stoją otworem”


Każde z tych praw wydaje się proste i oczywiste – Mentalizm, Zgodność, Wibracja, Biegunowość, Rytm, Przyczyna i Skutek, Rodzaj. Powstają całe tomy na temat jednego z nich – na temat karmy (przyczyna i skutek), zgodności (książki o prawie przyciągania), biegunowości (coaching) itd. Niestety, nie spotkałam książki, która uczyłaby wykorzystywać te wszystkie prawa razem i byłaby ich syntezą.

Jednak mag, naukowiec w swojej pracy, jeśli chce odnieść sukces i być skutecznym ma wiedzieć, że wszystko zaczyna się od idei, a świat jest mentalny, że przyciąga podobne sobie, a fale rezonują. Musi pamiętać, że w życiu niezmienna jest tylko zmiana, że wszystko ma swój rytm oraz zdawać sobie sprawę z tego, że jaka akcja – taka reakcja (przyczyna i skutek), a w tym wszystkim zdawać sobie sprawę, że od rodzaju materiału lub sytuacji zależy, kiedy być biorcą, a kiedy dawcą, kiedy kierować się logiką (uważaną za męską cechę), a kiedy intuicją (uważaną za cechę kobiecą).

W związkach i kwestiach uczuciowych te prawa są szczególnie ważne, ponieważ wszystko zaczyna się od naszych wyobrażeń, otaczamy się ludźmi do siebie podobnymi, powinniśmy pamiętać o biegunowości i rytmie oraz wibracji, jeśli chcemy, by nasz związek rozwijał się po naszej myśli. Świadomość, że rodzaj przejawia się we wszystkim i że powinna być zachowana równowaga między dawaniem i braniem oraz że każda akcja rodzi reakcję (zmiana zachowania zmienia efekty) – jest podstawą do tworzenia prawidłowych relacji.

Dlaczego nie ma książek uczących wykorzystywać te prawa i łączyć je? Porównam je do nut – stosowanie ich tworzy muzykę naszego życia. To my nadajemy rytm, wybieramy nutę przewodnią.

 

Pięknej harmonijnej muzyki życia w naszym stylu, bez fałszywych dźwięków – sobie i innym życzę.

 

Prawa magii ze szmaragdowej tablicy

Prawo pierwsze

MENTALIZM

Prawo czwarte

BIEGUNOWOŚĆ

Prawo siódme

RODZAJ

Prawo drugie

ZGODNOŚĆ

Prawo piąte

RYTM

Prawo trzecie

WIBRACJA

Prawo szóste

PRZYCZYNA I SKUTEK

© Copyright Cedrowe Wzgórza - Kronika Świateł
bottom of page